ONZE PARTNERS - ROCK WERCHTER

Rock Werchter

Een festival organiseren heeft een impact op het milieu. Wij zijn ons daar zeer van bewust. Al vele jaren zetten wij ons in om de festivals in Werchter op meer duurzame manier te organiseren. Groener ondernemen moet. Groenere festivals zijn realiseerbaar. We leveren grote inspanningen i.v.m. waterzuivering, afvalrecyclage, mobiliteit. We gaan maximaal voor groene stroom en bouwen jaar na jaar het verbruik van fossiele brandstoffen af.  

Kunnen we nog beter? Zeer zeker. We willen stap voor stap te werk gaan. Elk jaar lanceren we nieuwe initiatieven. Eén van onze werkpunten is het plasticvrij(er) organiseren van festivals. Gebruiken en verbruiken wij veel, te veel, plastic op onze festivals? We kunnen daar helaas enkel volmondig ‘ja’ op antwoorden. En net daarom steunen wij Mei Plasticvrij. Omdat er werk aan de winkel is en omdat wij ons steentje willen bijdragen. Omdat we ook onze medewerkers, crew, leveranciers en festivalgangers bewust willen maken. 

Rock Werchter zal niet plasticvrij zijn in 2018. Wel engageren we ons om extra aandacht te geven aan de materialen die gebruikt worden. We willen samen met al onze stakeholders het gebruik en verbruik van plastic in kaart brengen. Kunnen we plastic voor bepaalde toepassingen reeds vermijden of door alternatieven vervangen, dan doen we dat graag. In 2019 willen we een eerste stand van zaken opmaken en willen we een uitgebreid actieplan voor de volgende jaren voorleggen.